Historie

1989

Landsforeningen AKO blev stiftet af Søren og Bodil Viftrup som dengang boede på Nykøbing Mors.

AKO står for Aktive Kristnes Omsorgsarbejde og foreningen er blevet navngivet med udgangspunkt i dens oprindelige formål, altså kristne der lavede omsorgsarbejde for mennesker som havde brug for støtte af forskellige årsager. Det kunne være støtte, udvikling eller ny viden for at kunne komme videre med livet. Ligeledes hjalp man også med livsressourcer både mentalt, socialt, økonomisk såvel som med mad, beklædning osv.

I denne tid afholdte man kurser og lejre. 

Juli måned blev afholdt en JESUS -Lejr ude i Frøstruplejren. 50 kristne- unge og ældre, flyttede derud i 1 uge og mødte. Lejrens beboere i deres miljø. Motto: 2 alternative livssyn mødes.

1990

AKO får sin første lokalforening, Perlen. Perlen var beliggende i Øsløs i Nordjylland. I lokalforeningen havde man et bofællesskab med plads til 4 beboere. 

AKO havde også en skurvogn i Thylejren og tog sig af mange børn.

Filmen ‘Chauchescus børn’ vises i Dansk TV og dette leder til nødhjælpsarbejde i Rumænien.

1991

AKO startede sit nød- og udviklingshjælp i det nordøstlige Rumænien.

AKO får en lokalforening BCS – Botosan Children Service. 

1992

Foreningen er i rigtig fin udvikling.

En dentalclinic opstartes med udstyr fra Dk.

En second hand shop  opstartes I Botosni – tingene kommer fra AKO transporter og 10 % må sælges i butikken.

Vi modtog i Danmark besøg fra en læge, vi samarbejdede med og senere fra Fundatia’s lederpar, Anca og Dinu Gaina – i nogle uger.

1993

Søren og Bodil Viftrup flytter til Vejle, og dermed flyttes sekretariatet til foreningen med. Sekretariatet var på hjemmekontoret.

Foreningen er stadig i fin udvikling.

Perlen fortsætter den gode udvikling og tilføjer en gang om måneden. En offentlig ”Pris Herren Aften” på centeret.

Skurvognsprojektet under Karin støttes især af familien Elsebeth og Torben Poulsen samt fam. Bodil og Gunner Andersen

2 teamture blev gennem ført til Botosani, Rumænien.

1994

I apostolsk kirke Vejle indsamles og sorteres der tøj til Rumænien, sendes til BCS.

Perlen afholder her sit første loppemarked for at indtjene penge til AKO’s arbejde.

I Vejle opstartes indsamling og sortering af tøj i Worsaaesgade 14, og de mange kasser med tøj og sko, sendes med transport fra BCS – Nyk.Mors.

Skurvognsprojektet i Thylejren havde opbygget godt og givende samarbejde med kommunen, men måtte standses grundet kommunal fejl-informering, der skabte mistrivsel mellem AKO og lejrens voksne beboeres holdninger.

Flere Transporter sendes fra  Nyk.Mors til Botosani – ligesom 2 teamture blev gennem ført.

Perlen gennemførte 1. loppemarked for at rejse penge til arbejdet.

1995

AKO får sin lokalforening nummer tre, Humlebien. Apostolsk kirke i Vejle ligger lokaler til. Humlebien adopterer dette år også POMIRLA, som er et skole- og børnehjem beliggende nord for Dorohoi (Rumænien).

Biserica Apostolica, ELIM indvies 15. Oktober – 700 deltagere.

Botosani Children Service, Nyk.M.  går egne veje, herhjemme og i Rumænien.

Lokalforeningen HUMLEBIEN, Vejle, ser dagens lys. Kirken i Vejle lægger lokaler til.

Skolehjemmet Pomirla – besøges og omfavnes af Humlebiens virke.

Flere teamture med mange deltagere besøger arbejdet.

1996

Kirken i Horsens går med ind i arbejdet omkring lokalforeningen, Humlebien.

AKO Mothercare stiftes. Formålet med denne forening er at forebygge fattige, børnerige familiers triste udvej med at aflevere en eller to børn til børnehjem, for at kunne brødføde de andre 12.  Derfor et ønske om at finde danske sponsorer, der vil støtte sådanne familier direkte med økonomi, så de kan klare at give mad til alle børnene. Får en flyvende start.

AKO – Humlebien vokser – og Horsens menighed går med.

AKO søger og får penge til alle transporter. VKI – vejle kirkernes idegruppe – står sammen og støtter AKO’ Rumæniensarbejde.

Vejle Kommune gav AKO lov til at bruge de tomme lokaler på TULIP.

Vejle Beredskabsstyrke hjælper AKO med transport – 3 lastbiler og 1 følgebil – kører gennem is og sne ultimo oktober.

Psykiatrisk Hospital i Botosani får senge, madrasser, linned og personlig tøj.

1997

Perlen, Humlebien, AKO-mothercare og de resterende lokalforeninger er i fin vækst.

Perlens arbejde udvides med køb af endnu et hus, Højstrupvej, 50 m fra Perlen

Både AKO-Humlebien og AKO-Mothercare’s indsats vokser støt. Flere truckere finder vej til Botosani området.

2 transporter når frem til Leorda med udstyr til et nyt ældrecenter, kendt af os fra Agafton. I Leorda startes kommunalt ældrecenter for 140 beboere.

Også russisk ortodoks kirke’s ældrecenter til 40 ældre og handicappede får udstyr til indretning.

1998

AKO har sin første tur til Moldova, som blev indledt gennem et dansk arbejde kaldet Pilgrim International.

Her udfordres AKO til operation Sult & Kulde, som går ud på hvert år til juletid at uddele fødevarer og anden form for nødhjælp til de mange hårdt ramte fattige familier i rumænien. Vi hjælper altså familier gennem den kolde vinter.

I Cimpulung (Rumænien) bliver der opkøbt en byggegrund, som skal bruges til at bygge en sommerlejr for børnene i området. 

Første år med 5 teamture

2 store busser er doneret til kirke og ’Virginias Børnehjem’ i Botosani. Blev kørt ud af en trup af chauffører med Jørgen Jeppesen i spidsen.

På junituren kører vi ind i Rep.Moldova efter talrige opfordringer fra kirke i Corjeuti. Her møder vi Charlotte og Johannes Pedersen, Pilgrim Int. og ’bortføres’ til deres skurvogns-camp i Corjeuti.  Her blev et varmt venskab og partnerskab grundlagt.

Oktoberturen bød på et kald, en udfordring til at starte operation SULT og KULDE. –  +  som går ud på at rejse penge i Dk til dette, køre ud med pengene – indkøbe mad lokalt i Botosani- og distribuere derfra til hårdest trængende, børnerige familier og også pensionister i stor nød.

I Cimpulung Moldavenesc købes en byggegrund beregnet til at bygge en sommerlejr for de fattigste børn i vores målområde.

1999

Lokalforeningen Perlen lukker ned som bofællesskab og sætter i stedet styrkerne ind på møder, spisning og loppemarkedet. 

Endnu en lokalforening stiftes, AKO-Genbrug i Vejle, i lokalforeningen drives en genbrugsbutik hvor overskuddet går til arbejdet i landsforeningen. 

I Cimpulung (Rumænien) er der endnu ikke bygget en lejr, og derfor afholdes sommerlejr i telte. 1014 børn var på lejr denne sommer. 

POMIRLA får 40 køjesenge og syede gardiner.

Landbrugsprojekt/maskinstation opstartet hos Maria og Radu i Ibanesti

AKO påtager at bringe økonomi til at bygge en større kirke hos Biserica. Apostolica, i Ibanesti – gennemføres over 2 år. Børnehjem, hospitaler, fængsler, psykiatrisk hospitaler, skoler – overalt er der nød og behov. AKO bringer mængder af meget nødvendige effekter overalt, hvor vi kommer frem.

2000

AKO starter GCP – Global Church Planting i Rumænien og to par sendes ud for at starte nye menigheder. 

AKO oplever generelt en stor opbakning fra både private og virksomheder som gør det muligt at hjælpe dem der har brug for det.

AKO får godtkendt tegninger til at bygge sommerlejren i Cimpulung (Rumænien) lejren er 200 kvadratmeter i 2 plan og går byggeriet går her i gang.

Menighedsplantning: Udsendelse af evangelister fra større lokale kirker, til plantning af menigheder i  landsbyer – starter op i nøje sammenhæng med den pentecostale kirkesamfund og med center hos Biserica Apostolica, Botosani, netop den, som vi først støttede opførelsen af i 1991-1995.

Kolonihavejord 6 ha, købes, dyrkes for ældre og børnerige fattige familier. Nu kan de få 2500 m2 men de skal selv passe stedet og må tage al frugten.

Fængslet i Botosani. AKO får besøgstilladelse hertil og kommer der i nogle år. Fandt bl.a. penge til at renovere badeværelsesforholdene.

2001

AKO adoptere 10 nyopstartede menigheder, så GCP projektet udvides.

I Øster Vandet opstartes en indsamling, som sorteres og pakkes. Projektet starter op i en privat kælder.

AKO besøger et fængsel i Botosani (Rumænien) og hjælper bl.a. med at renovre badeværelsesforholdene for de indsatte.

En ny lokalforening bliver stablet på benene Rom Agrar. Lokalforeningen er til gavn for de aller fattigste sigøjnere og rumænere. Her opkøbes der jord, som en lokal frivillig familie dyrker, hvoraf de fattigste familier i området kan komme og afhente høsten på deres tildelte jordstykke. Der opkøbes i 2001 17 Ha jord, som er til rådighed for RomAgrar.

Evangelisationen udvides til sigøjnerlandsbyer – Flere evangelister sendes ud -menigheder plantes

AKO besøger på alle turene mange menigheder, alle arbejdsgrene og mange, mange fattige, børnerige familier. Vi ser deres ufattelige nød og handler derefter. En del kommer ind i AKO Mothercare’s arbejde.

2002

Lokalforeningen AKO-shoppen Nykøbing startes og de resterende lokalforeninger er i fin vækst.

Sommerlejren i Cimpulung (Rumænien) bliver færdigbygget.

AKO opkøber til RomAgrar yderligere 13 Ha jord.

AKO opkøber 6 hektar jord i Catamaresti (Rumænien) og opstarter et kolonihaveprojekt. Projektet rummer ca. fem familier pr. ha. 

Skolen ”Gregore Antipa” får brugt PC-udstyr, bragt fra Dk.  Meget stor glæde for skolens elever.

Fra 2002 afholdes pastorkonferencer, indkaldt og sponseret af AKO. Dette gennemføres forår og efterår de næste 10 år. Pastor Octav oplyser, at der nu er 39 menighedsplantninger i gang.

RomAgrar – et landbrugsprojekt, opstartes med fokus i Mindresti. En lille cellegruppe starter, i et hjem, blev til lille menighed, AKO købte først 17 ha og siden 8 ha mere jord. Fandt penge til at købe landbrugsmaskiner og set stort, frugtbart arbejde. Kom i gang under ledelse af Mihai Ionite. 5 år senere blev bygget en lille kirke og i 2020 inviedes et større kirkebyggeri.

AKO støtter byggeriet af ny kirke i Cervisesti og køber et hus i Ecanca til ny menighedsplantning. AKO -team deltager i Sigøjnerkongesønnens bryllup i Sibiu.

2003

Der er i 2003 stor vækst i arbejdet i Rumænien, i takt med at GCP projektet vokser. 

Humlebien får et nyt lager i Bøgballe da de oplever stor vækst.

AKO-mothercare øger også antallet af sponsorfamilier.

AKO møder pastor Costica Machovieciuc, Lisaura ved Suceava. Føres til sigøjnerlandsbyer, Boscans, Chilisceni, Veresti. Et langtidsholdbart samarbejde kom i gang. AKO besøgte nystartede menigheder, og hjælp dem videre med byggeri og sociale udfordringer. Skoler for voksne analfabeter startes.

Corjeuti Crisan, ved Dorohoi har hjemmegruppe. AKO hjælper dem med at bygge kirke over de næste 2 år og bringe hjælp til de fattigste hjem.

2004

Der opstartes en AKO-Genbrug i Middelfart og Flemming Philip opretter et pakke-, sorterings- og sendecenter i Avnbøl. Denne går under lokalforeningsnavnet AKO-syd. 

I  Øster Vandet opkøbes et tidligere garageanlæg på 2000 kvadratmeter. Gumse og Bodil indretter, ombygger og får lavet en stor pakkecentral og gården bliver navngivet Nødhjælpsgården. 

AKO får besøg af Purnima som er på bibelskole i Kolding. Purnima er oprindeligt fra Nepal og da hun er på besøg ved AKO i Vejle bliver det besluttet at AKO skal støtte GBC – Grace Bible College i Katmandu (Nepal).

RomCare opstartes – en del af RomAgrar,  tilknyttet til det danske AKO-Mothercare.  RomCare henvender sig primært til sigøjnerfamilier(romaer)

Gorbanesti menigheden vokser og har brug for Kirkebyggeri. AKO går med og indsamler pengene- besøger ofte kirken.

Demacheni – efter besøg i et hjem, hvor der afholdtes nyplantet menighed AKO tog dette på sig – En grund blev købt, centralt i byen og byggeriet startede.

Talrige besøg i fattige familiers hjem gennemføres på hver Teamtur. Mængder af nødhjælp bringes ud, dels på disse besøg, men endnu mere gennem de lokale netværk.

Saveni menighedsplantning vokser og ny kirkebyggeri går i gang AKO støtter – amerikanske venner støtter.

2005

Der er tsunami på Sri Lanka, som gør at AKO beslutter at de skal begynde nødhjælp herude. GCP projektet rykker også til Sri Lanka og syv evagelistpar udsendes. 

Alle AKO lokalforeninger er i fortsat god udvikling.

4 store team-ture med op til 14 deltagere. Besøger mange nye menighedsplantninger, opmuntrer, støtter.

Fængselsarbejdet er stadig i fokus under ture.

Pastorsamlinger har stort besøg og det mærkes, at iveren for at plante tager til.  Den pentacostale bevægelses distriktsledelse, Suceava,er meget positivt medvirkende – i et godt og tillidsfuldt samarbejde med AKO.

2006

Der opstartes en lokalforening i Ikast, kaldet Ikast Nødhjælp. 

AKO sekretariatet rykkes fra hjemmekontoret til Vardevej 106 i Vejle. Humlebien rykker med og pakkeriet etableres i bygningen ned mod vejen. 

Menighedsplantning i Popeni, har vækst og AKO går ind og bærer med. Året efter indvielse af nybygget kirke.

2007

AKO tager første tur til GBC i Nepal. Her er der et behov for struktur og udvikling.

AKO opkøber en gård i Øsløs hvor stuehuset udlejes og staldbygningerne indrettes til loppemarked for Perlen. 

2008

Perlen oplever rigtig stor opbakning til loppemarkedet, det får stor omtale på egnen og der er mange frivillige hjælpere.

AKO-Genbrug i både Vejle og Middelfart lukker.

2009

Fra pakkecentrene; nødhjælpsgården, AKO-syd og Humlebien sendes der 6 transporter hvoraf tre af dem er til Moldova.

Rom Agrar Nord bliver etableret i forbindelse med oversvømmelser i Baranca Hudesti. De store donationer går til genopbygning af huse.

2010

AKO starter her sit arbejde i Ungarn, hvor der er behov for ting til genbrugsbutikker samt menighedsplantning.

AKO har ydet en stor indsats for Sri Lankas ofre for borgerkrigens rædsler.

2011

Nødhjælpsgården i Ø. Vandet lejer en stald hvor der oprettes AKO-shoppen.

Der sendes fra vores pakkecentraler 8 transporter.

AKO støtter en messiansk menighed i Israel, som besøges for første gang i år 2011.

2012

AKO-shoppen Nykøbing flytter til nye lokaler.

AKO forbereder til et skolebyggeri i Ilam (Nepal).

AKO udvider sit SULT&KULDE projekt ved også at inkludere julegaver til børn. Julegaverne laves efter princippet ‘fyld en skotøjsæske’.

2013

Perlen afholder sit 20. loppemarked og har 30 frivillige og op til 1000 besøgende. 

AKO opkøber lokaler i Ny Nørup. 

2014

Humlebien rykker ud i lokalerne i Ny Nørup og åbner en AKO-Genbrug.

Mushemba Foundation Tønder optages som en AKO lokalforening. 

Alle AKO’s lokalforeninger er i god form, og AKO fejrer 25 års jubilæum!

2015

Nepal har jordskælv og AKO støtter og yder en indsats herefter.

2016

2017

AKO fordeler sit arbejde i to for at prøve at skille nødhjælpsarbejdet fra kirkearbejdet. Der bliver altså to grene Active Caring og Active Mission. Active Caring er primært nødhjælpsarbejde og hjælp til selvhjælp, mens at Actvie Mission er kirkearbejdet der foregår i foreningen som eksempelvis GBC og GCP.

2018

Hyggeligt Genbrug, Grenaa åbner som en lokalforening under AKO. 

2019

Der var på Sri lanka en ny bølge af menighedsplantninger, mange lokale var klar til at drage ud.

2020

2021

Lokalforeningen Heart to Help opstartes og er i Ringsted. H2H hjælper med indsamling, forsendelser, humant- og kirkeligt arbejde. 

2022

Ebenezer og Bedehus DK indgår begge i AKO med et ønske om at vi hjælper dem med deres bogholderi og de kan således også trække på AKO’s godkendelser ift. myndigheder. 

AKO opretter et forretningsudvalg for at fremme AKO’s arbejde og sørge for at foreningen også består i fremtiden.

Hyggeligt Genbrug, Grenaa lukker. 

AKO etablere en ungdomsforening AKO-Ung i håb om at få flere unge involveret og videregivet noget af arbejdet til næste generation.

2023

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.