AKO’S HISTORIE

AKO’S HISTORIE

 

AKO er stiftet i 1989 (af Bodil & Søren Viftrup) som en landsforening, der hen ad tiden har fået flere lokalforeninger og lokalgrupper. Fokus fra starten er omsorg for mennesker, der af forskellige grunde har brug for støtte, udvikling eller ny viden, for at kunne komme videre med livet. Ligeledes at hjælpe, hvor livs ressourcer mangler, såvel mentalt, socialt og økonomisk, mad, beklædning m.m.

De første år afholdtes kurser og lejre og i 1990 oprettedes Perlen, Huset i Øsløs (En selvejende institution under AKO – 1. leder Nanna Brix, siden 1994 nuværende Elsebet og Torben Poulsen) Formålet var primært at lave et kristent bofællesskab og tilbyde hjælp til mennesker i livskriser.  Dernæst et mødested for området og et landsbyprojekt, som kunne rumme flere facetter.

I 1991 kom AKO  i gang med nødhjælp- og udviklingshjælp i det nordøstlige af Rumænien.
Indsatsen er sket på børnehjem, hospitaler, ældrecentre, landsbyer, private hjem, skoler m.m.
Hertil er sendt over 175 transporter á 85-100 m3 med genbrugsting, senge, apparatur, linned, tøj, sko, mad mv.

SEKRETARIATET

 

Sekretariatet har de seneste 25 år været i Vejle. Her har formand Søren Viftrup og hans sekretær Fia Thrane deres kontor og herfra organiseres og ledes arbejdet. 

LOKALFORENINGERNE

 

De mange lokalforeninger udgør en meget vigtig del af AKO’s arbejde.

Her kan nævnes Perlens Nødhjælp, Øsløs (1991), som efter 10 års drift som bofællesskab (1991-   2001), fortsatte det årlige kæmpeloppemarked. Det samlede provenu anvendtes først til at drive bofællesskabet, men siden 2001 er Perlen blevet til Perlen’s Nødhjælp og loppemarkedsprovenuet går nu direkte ind i AKO’s omfattende projekter.

AKO-Humlebien (1995), Vejle, har siden 1995 sorteret, pakket og afsendt transporter.

Man oprettede et AKO-Genbrug Vejle (1999-2008) u/ledelse af  Elna og Magnus Hedegaard.

Igen Genbrug fra 2014 i Ny Nørup nu u/ledelse af Bodil Viftrup og lager af Knud Andersen.

AKO – Nødhjælpsgården, Ø.Vandet opstartes i 2004. Bodil og Gunnar Andersen køber tidl. garageanlæg fra 2. verdenskrig og indretter til indsamling, sortering og pakning af nødhjælp.

I 2011 lejes endnu en bygning og indrettes til AKO-shoppen – et stort og meget givende genbrug.

AKO-Mothercare (1996 -v/ Flemming Philip – ledes nu af Elsebeth og Bjarke Schmidt) arbejder med at finde sponsorer til meget fattige og børnerige familier, samt ældre ubemidlede primært i Rumænien – seneste 2 år også lidt i Rep.Moldovia. Der udøves en kæmpeindsats fra bestyrelsen for at besøge og opmuntre disse familier.

AKO-SHOPPEN i Nykøbing Mors (2004-2018) oprettes og drives af Jette Billum og Rikard Andersen og en gruppe – frem til 2012 – hvor det flytter til Nygade 8. (lukkes ultimo 2018)14 fantastiske år.

AKO-Genbrug i Middelfart (2004-2008) blev oprettet af Grethe og Finn Christensen. Et tidl. værksted blev lejet og indrettet rigtig fint. 4 gode år med fine resultater. Bygningen blev først erhvervet og dernæst solgt i forbindelse med dagligvareforretnings opkøb.

Hyggeligt Genbrug, Grenaa – (primo 2018) oprettes og drives af Terje Hawkins og en lokal gruppe. Virkelig kommet godt i gang.

Avnbøl, AKO-Syd har siden 2004  arbejdet ud fra Familiekollektivet Langagergård v/Flemming Philip. En af beboernes aktiviteter er at indsamle, sortere og pakke nødhjælp til Rumænien. Beboerne, der selv har brug for støtte, hjælper således andre, der er i endnu større livsudfordringer.

Mushemba Foundation blev i 2014 en del af AKO’s nationale og internationale arbejde. Foreningen har hjemsted i Tønder og rækker ud til Kenya. Skoledrift og skolebyggeri er i fokus.

AKO lagre  med indsamling, sortering, pakning og forsendelse, har i Vejle haft flere forskellige lokaliteter gennem årene, og findes nu i Ny Nørup, 15 km øst for Vejle. Desuden det store lager i  Øster Vandet, Thisted,  og Avnbøl (AKO-Syd) nær Sønderborg.

Medlemmer – en meget vigtig gruppe, som ud over medlemsbidrag og interesse også legitimerer overfor myndighederne, at dette arbejde har en folkelig forankring.

Frivillige –  en altafgørende ressource

Mellem 250 og 300 frivillige gennemfører hundredevis af arbejdstimer hvert år. Hertil hører et meget stort antal strikkedamer – over 125 – ud over hele landet.

INTERNATIONALT

 

Rumænien kaldte i 1991 – filmen Chaucescus Børn blev set af mange og i AKO’s bestyrelse gav det anledning til at rykke ud.  Det blev til et større, omfattende og vedvarende arbejde.  Børnehjem, ældrecentre, sygehuse, psyk. sygehuse, fængsler og kæmpe antal af private i hjem spredt ud over hundredevis af landsbyer og større byer. Fattigdom, armod, håbløshed, udsigtsløshed – ovenpå landets sammenbrud og afsløring af, at infrastrukturen var nedslidt og forældet, fabrikker og virksomheder ligeså, så et mægtigt arbejde forestod. Desværre blev den nye politiske orden ikke fri for omfattende korruption og misrøgt. Store summer fra det internationale samfund, ikke mindst EU, blev sendt gennem ‘hvidvasknings- og forsvindingsapparatur’ – kun lidt til det egentlige formål.

25% af befolkningen udvandrede – 25% sidder på flæsket og øvrige må så leve efter bedste beskub, på sultekost, disillusioneret – men ude af stand til at ændre. Her har AKO så bidraget med indsats – over 175 lastbilstransporter a 85m3 – utallige besøg, (94 teamture) støtte til ændringer og udvikling – besøg for at trøste og opmuntre – og en større indsat i kirken derude for at opmuntre til menighedsplantning og har støttet igangsættelsen af over 80 sådanne. Støtte til lokale evangelister og pastorer, støtte til at gennemføre mange projekter til gavn for borgerne i de hårdest ramte områder. P.t. et udviklingsprojekt i Mindresti, øst for Botosani, i Sendreni, nordøst for Iasi og ellers fortsat via 2 store lagre, vedvarende udlevering og distribution af daglige fornødenheder.

AKO har desuden bevæget sig ind i Rep. Moldovia, Ungarn og ud til Sri Lanka og Nepal.

Rep. Moldovia (1998) er udviklet via et dansk arbejde kaldet Pilgrim International. Charlotte og Johannes Pedersen, driver dette og vi har besøgt dem et utal af gange, opmuntret og støttet, bl.a. ved at sende nødhjælpstransporter. Forskellige projekter er blevet fondet, oftest ved at støtte sammen med andre donorer. AKO formidler også støtte fra Kirkecenteret i Vejle.

Ungarn kom til i 2010 – først sendte vi nødhjælp, senere fik vi kontakt og besøgte lederen af Church of God, og menighedsplantning var dagsordenen sammen med flere transporter. God udvikling kom i gang, men blev i 2016/17 stækket grundet lokale strukturproblemer. I skrivende stund er det uklart, om vi kan komme videre. Behovene er store – ikke mindst blandt sigøjnerne. 50% af Ungarns børn under 10 år er sigøjnerbørn. Derfor er Ungarns udfordringer virkelig store – ikke mindst på uddannelsesområdet.

Siden 2005 har AKO støttet i Nepal med Bibelskoledrift (fondet af Apostolsk Kirke i Vejle) og hvor AKO støtter 10 menighedsplantere og vandprojekter, nødhjælpsprojekter med ris og tæpper til vintertiden, suppekøkken for gadebørn. I Nepal er udviklingshjælpen vokset. I 2012 blev der gennemført et stort skoleprojekt i Ilam i Østnepal. Her opførtes ny grundskole i et område, hvor børnene ellers ikke ville komme i skole og derved ville blive næsten sikre ”tabere”. Ligeledes er der i et andet område af Nepal bygget en skole i et jungleområde. 2015 indsats efter jordskælv. Seneste år fondet sy-projekter, vandprojekter, voksenuddannelsesprojekter o.m.m.

Sri Lanka arbejdet startede i 2005 – efter tsunamien. Gennem kontakten med Apostolsk Kirke i Sri Lanka banede dette vej for en bølge af menighedsplantninger. I 2010 blev der ydet stor indsats til ofre for borgerkrigens rædsler. 300.000 tamiler sad i internerings lejre. Disse er efterfølgende vendt tilbage til deres hjem. AKO har støttet mange skolebørn, mange enker, vandprojekter og genopbygningsprojekter. Dertil udsendt lokale menighedsplantere – fondet, støttet og besøgt. Bibelskole blev genstartet med støtte fra Kirkecenteret i Vejle. 2019 var vi foran en ny bølge af menighedsplantninger, mange lokale var klar til at drage ud – og jordbunden var virkelig frugtbart.

Out-reach ture med en gruppe frivillige har besøgt Rumænien 94 gange, og andre ture blev til Sri Lanka 6 gange og til Nepal 11 gange.

AKO har igennem 30 år ydet nødhjælp og hjælp til selvhjælp samt i stigende grad udviklingshjælp. Derudover støttet en del lokale evangelister i Rumænien, Nepal og Sri Lanka. Mange nye menigheder (mere end 150) er plantet under temaet “GCP -Global Church Planting”. Kirker bygget op – både af mennesker og af sten. (mere end 20 byggerier fondet)

AKO FÅR 2 BEN

 

AKO præciserer i 2017/18, at indsatsen går på 2 ben:
– Vi driver nødhjælps-  udviklingsarbejde som det ene ben = Active Caring
 Vi udfolder mission gennem Bibelskoler og menighedsplantninger = Active Mission.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.