BESTYRELSE, FORRETNINGSUDVALG & SEKRETARIAT

BESTYRELSE

Bestyrelsen for AKO mødes 4-5 gange årligt til hele- og halvdagsmøder, hvor de overordnede værdimæssige beslutninger tages. Ligeledes vil bestyrelsesmedlemmerne ofte være til stede på turene til udlandet, som dermed også kan fungere som beslutningsrum. De fleste bestyrelsesmedlemmer er samtidigt stærkt aktive i lokalforeningernes store arbejde.

BESTYRELSESFORMAND

Helle Ploug
Horsens
helleovervadploug@gmail.com

NÆSTFORMAND

Flemming Philip
Sønderborg
philip@c.dk

BESTYRELSESMEDLEM

Gunnar Andersen
Thisted
Bodilgumse@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEM

Jens Kristensen
Vejle

BESTYRELSESMEDLEM

Bjarke Schmidt
Sønderborg
bjarke.privat@gmail.com

BESTYRELSEMEDLEM

Karsten Bjørnestad
Odense
karsten@bjoernestad.dk

SEKRETARIATET

Sekretariatet er det centrale sted for landsorganisationen AKO. Herfra varetages alt administrativt arbejde omkring de to grene 
Active Caring og Active Mission.

FORRETNINGSUDVALGET

soeren5_kopri-205x300
allan tind2

Generalsekretær/ Stifter af AKO

Søren Viftrup
soeren.viftrup@gmail.com

Projekt medarbejder

Knud Erik Palmelund
kepalmelund@gmail.com

Projekt medarbejder

Allan Tind
allan.tind@hotmail.com

SEKRETARIATS ANSATTE

Journalist

Ulrik Bang-Mørch
ubm@ako.dk

Sekretariats sekretær

Fia Thranedahl
ft@ako.dk

Bogholder

Knud Andersen
ka@ako.dk

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.