BESTYRELSE OG SEKRETARIAT

BESTYRELSEN

Bestyrelsen for AKO mødes 4-5 gange årligt til hele- og halvdagsmøder, hvor de overordnede værdimæssige beslutninger tages. Ligeledes vil bestyrelsesmedlemmerne ofte være til stede på turene til udlandet, som dermed også kan fungere som beslutningsrum. De fleste bestyrelsesmedlemmer er samtidigt stærkt aktive i lokalforeningernes store arbejde.

FORMAND:
Søren Viftrup,
Vejle
soeren.viftrup@gmail.com

NÆSTFORMAND:
Flemming Philip
Sønderborg
philip@c.dk

BESTYRELSESMEDLEM:
Gunnar Andersen
Thisted
Bodilgumse@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEM:
Helle Ploug
Horsens
helleovervadploug@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEM:
Bjarke Schmidt
Sønderborg
bjarke.privat@gmail.com

BESTYRELSEMEDLEM:
Karsten Bjørnestad
Odense
karsten@bjoernestad.dk

SEKRETARIATET

Sekretariatet er det centrale sted for landsorganisationen AKO. Herfra varetages alt administrativt arbejde vedr. de to grene Active Caring og Active Mission. AKO sekretariatet har kontor i Vejle Kirkecenter og har åbent hver dag fra 9-13.

soeren5_kopri-205x300

Søren Viftrup
Daglig leder,
soeren.viftrup@gmail.com

kep2

Knud Erik Palmelund
Projekt medarbejder

Knud Andersen
Bogholder
ka@ako.dk

Fia Thrane
Sekretær, administration
ft@ako.dk

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.