Bestyrelse, forretningsudvalg & sekretariat

BESTYRELSE

Bestyrelsen er primært sammensat af medlemmer som er stærkt aktive i lokalforeningerne store arbejde. Bestyrelsen mødes 4-5 gange årligt hvor de overordnede værdimæssige beslutninger tages, og bestyrelsesmedlemmerne ses ofte også på turene til udlandet, da dette dermed kan fungere som et beslutningsrum. 

BESTYRELSESFORMAND

Helle Ploug
Horsens
helleovervadploug@gmail.com

NÆSTFORMAND

Flemming Philip
Sønderborg
philip@c.dk

BESTYRELSESMEDLEM

Gunnar Andersen
Thisted
Bodilgumse@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEM

Jens Kristensen
Vejle

BESTYRELSESMEDLEM

Bjarke Schmidt
Sønderborg
bjarke.privat@gmail.com

BESTYRELSEMEDLEM

Karsten Bjørnestad
Odense
karsten@bjoernestad.dk

FORRETNINGSUDVALGET

Generalsekretær/ Stifter af AKO

Søren Viftrup
soeren.viftrup@gmail.com

Projekt medarbejder

Knud Erik Palmelund
kepalmelund@gmail.com

Projekt medarbejder

Allan Tind
allan.tind@hotmail.com

SEKRETARIATETS ANSATTE

Sekretariats studentermedhjælper

Michaela Kristensen
mdk@ako.dk

Journalist

Ulrik Bang-Mørch

Bogholder

Knud Andersen
ka@ako.dk

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.