Værdigrundlag

Vi ønsker…

  • …I lyset af biblens klare budskab om at bringe håb og dele med dem som ikke har, at erkende vores ansvar i den globale landsby.

  • …At synliggøre de behov og udfordringer der er i vores målgrupper og derigennem kalde på økonomisk medspil hos flest mulige danskere, virksomheder, private, kirker, fonde m.m.

  • …At opleve trivsel og glæde – uanset størrelsen af menneskers indsats

  • …At aktivere ressourcer hos de mange danskere som ønsker at yde en værdifuld indsats til gavn for andre.

  • …At målgrupper og modtagere får hjælp og støtte til at kunne gøre en indsats og tage medansvar for deres egen situation. 

  • …Fremelske og facilitere frivillighedsmiljøer der giver værdi til alle involverede parter.

  • …At aktivere frivillige i vores målområder så der tages ansvar, og de vokser i erkendelsen og forståelsen af situationen i deres eget land.

Mattæusevangeliet 28:19-20

“Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhøre Faderen, Sønnen og Helligånden, og lær dem at adlyde alt, hvad jeg har befalet jer. og husk: Jeg er altid hos jer indtil verdens ende.”

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.