LOKALFORENINGER

AKO’s LOKALFORENINGER

AKO har lokalforeninger af forskellig art rundt om i Danmark. Foreningerne har lagre, genbrugsbutikker, loppemarked og event prægede aktiviteter. Der udføres meget arbejde i lokalforeningerne, som er direkte produceret af nødhjælp, indsamling af midler, og har samtidig den direkte rolle at være omsorgsgivende her i Danmark.

 

AKO – UNG

AKO- UNG er en ny lokalforening under AKO og AKBU (Apostolsk Kirke Børn og Ung)

Lørdag. 10 december afholdt AKO stiftende generalforsamling for AKO-ung.

Det betyder at vi med stor glæde, kan sige velkommen til en nyvalgt bestyrelse, der allerede den dag viste stor lyst til at gøre en forskel og masser af vilje til, at udvikle AKO så der kommer flere unge med i det vigtige frivillige arbejde.

 

Foreningen er stiftet med fokus på disse områder:

  • Fællesskab, om spændende besøg i andre lande
  • Missions-ture – opleve andre kulturer – opleve fattige familiers kampe for mad, tøj og for skolegang til børnene
  • Blive aktiv involveret – ’ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe én’
  • Være med til at bringe håb – give kærlighed – skabe kontakter og venskaber
  • Bringe oplevelser med hjem i hverdagen – bringe endnu flere unge i brand
  • Møde mange af AKO’ frivillige – og se og opleve deres indsats
  • At se og opleve – bære med – tage ansvar –

Flere detaljer vil blive fremlagt snarest.

AKO-UNG’s bestyrelse 

Fra venstre ses: August (næstformand), Louis, Michaela (formand), Anna samt Carl Emil (kasserer)

AKO-MOTHERCARE

AKO-Mothercare‘s støtteforening i Danmark bygger på det kristne livsgrundlag. Vi arbejder ud fra ordet: ”At række dit brød til den sultne”. Formålet er, at formidle økonomisk støtte til fattige familier; fortrinsvis børnefamilier, samt enlige pensionister i Rumænien, hvor behovet måtte være størst.

Mothercare har sin base i Sønderborg.
Kontaktperson/Formand: Bjarke Schmidt
Mail: bjarke.privat@gmail.com

PERLEN’S NØDHJÆLP

Perlens Nødhjælp er en lokalforening, som arbejder under AKO- Active Caring.
Perlen holder hvert år et stort loppemarked i Øsløs, hvilket tjener to formål: Det ene er, at støtte transporter af nødhjælp til Rumænien og Moldova, samt øvrige udviklingsprojekter i Nepal og Sri Lanka. Det andet er, at skabe rammerne om en 4-dages folkefest, hvor den lokale befolkning kan mødes, og hvor der er rum, hygge og socialt samvær. Den årlige begivenhed er dermed indbringende på flere måder. Alt overskuddet går til hjælpearbejdet i AKO- Active Caring.
Lokalerne fik en ordentlig gennem renovering i årene 2018-2020

Perlen’s Nødhjælp adresse: Højstrupvej 128/131, 7742 Øsløs
Daglig leder: Elsebeth & Torben Pouelsen
Mail: elto_poulsen@hotmail.com

Formand: Søren Viftrup

AKO THY, NØDHJÆLPSGÅRDEN I ØSTER VANDET

Nødhjælpsgården i Øster Vandet ejes af AKO og her drives arbejdet under lokalforeningen AKO-Thy. Arbejdet ledes af Bodil & Gunner Andersen.

Sammen med en lang række frivillige, driver de en AKO-genbrug som havde indvielse 10 sep. 2011. Samt et stort lager hvor der indsamles, sorteres og pakkes. Tøj, sko, husgeråd, møbler, skolemøbler mm. klargøres til forsendelse. Her er der i alt 2000 m³ under tag. 

AKO- Thy’s adresse: Elmholmvej 6, 7700 Thisted
Daglig leder: 
Bodil & Gunner Andersen
Mail: bodilgumse@gmail.com
Tlf: 21629402

Active Caring Grenaa

 

AKO- Active Caring Grenaa.

De modtager modtager, sorterer og pakker nødhjælp.

Dagligleder/ Formand: Terry Hawkins

Tlf: 24641241
Mail:terry@ac-grenaa.dk

Humlebien- AKO genbrug

 

Humlebien indsamler, sorterer, pakker og sender nødhjælp til Rumænien og Moldova. Indsamlingen af sager bliver udleveret af private mennesker, offentlige institutioner og virksomheder. Når sagerne er kommet på lageret, bliver de tjekket igennem for fejl og mangler, og noget bliver repareret. Alt bliver pakket og gjort klart, så det kan sendes med en transport sydpå. Her bliver tøj o.a. udleveret til meget fattige familier, børnehjem og hospitaler og lign.
Humlebien driver en genbrugsforening i Ny Nørup. Se mere under genbrug.

AKO- genbrug adresse: Billundvej 3, Ny Nørup, 7782 Bredsten.
Kontaktperson/ Daglig leder: Bodil Viftrup
Mail: bviftrup@gmail.com
Tlf: 28 91 99 51

Formand: Søren Viftrup

AKO – Heart to Help

 

10. april 2021 så en ny lokalforening under AKO dagens lys. Lokalforeningen hedder Heart to Help. Mødet blev afviklet i Nordvest kirken, Kbh. Ildsjælene, Adina og Samuel Paraschivu, var initiativtagerne og sammen med 2 af AKO’s bestyrelsesmedlemmer og ca. 20 interesserede fremmødte, blev vision, formål og vedtægter fremlagt og debatteret for endelig at blive vedtaget og underskrevet.

Flere detaljer vil blive fremlagt snarest.

MUSHEMBA FOUNDATION

Mushemba Fonden er en lokalforening for AKO – Active Caring. 
Foreningens formål er at hjælpe udsatte mennesker i Bukoba-området i Tanzania ved at drive privatskolen Trinity School. Skolen åbnede i januar 2012 med 26 elever, og har i dag 250 elever, hvoraf halvdelen er forældreløse. De fleste elever støttes udelukkende gennem sponsorater.

Mushemba Foundation har sin base i Tønder, virker helt uden lønnet personale, og drives udelukkende med det engagement, som en række frivillige lægger for dagen.

EBENEZER

Ebenezer er en lokalforening for AKO – Active mission.

Foreningen arbejder stabilt med at støtte et internationalt arbejde med at få jøder hjem fra deres landflygtighed- ikke mindst har de fokus på tidligere russiske interesse områder.

BEDEHUS DANMARK

Bedehus Danmark er en lokalforening under AKO – Active mission.

Foreningen arbejder støt med at kaste lys over vigtigheden af bøn, samle til bøn og opmuntre til bøn. Når mange står sammen, løftes store bønneemner og bringer megen lovprisning og tak til Gud. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.