LANDSORGANISATIONEN AKO

AKO’S HISTORIE

AKO- Aktive Kristnes Omsorgsarbejde er stiftet i 1989, som en landsforening af Bodil & Søren Viftrup, der med tiden har fået flere lokalforeninger og lokalgrupper. Fokus fra starten var omsorg for mennesker, der af forskellige grunde har brug for støtte, udvikling eller ny viden, for at kunne komme videre med livet. Ligeledes at hjælpe, hvor livs ressourcer mangler, såvel mentalt, socialt og økonomisk, som mad, beklædning m.m.

Sekretariatet har de seneste 25 år været i Vejle, og herfra organiseres og ledes arbejdet.

Søren Viftrup
Bodil Viftrup

De første år afholdtes kurser og lejre og i 1990 oprettedes Perlen, Huset i Øsløs (en selvejende institution under AKO – 1. leder Nanna Brix, siden 1994 nuværende Elsebet og Torben Poulsen).

Formålet var primært at lave et 
kristent bofællesskab og tilbyde hjælp til mennesker i livs kriser. Dernæst et mødested for området og et landsbyprojekt, som kunne rumme flere facetter.

I 1991 kom AKO i gang med nødhjælp- og udviklingshjælp i det nordøstlige af Rumænien.
Indsatsen er sket på børnehjem, hospitaler, ældre centre, landsbyer, private hjem, skoler m.m.
Hertil er sendt over 175 transporter á 85-100 m3 med genbrugsting, senge, apparatur, linned, tøj, sko, mad mv.

LOKALFORENINGERNE

De Mange lokalforeninger udgør en meget vigtig del af AKO’s arbejde. Her kan nævnes Perlens Nødhjælp, Øsløs(1991), som efter 10 års drift som bofællesskab(1991- 2001), fortsatte det årlige kæmpeloppemarked. Det samlede provenu anvendtes først til at drive bofællesskabet, men siden 2001 er Perlen blevet til Perlen’s Nødhjælp og loppemarkeds provenuet går nu direkte ind i AKO’s omfattende projekter.

AKO-Humlebien (1995), Vejle, har siden 1995 sorteret, pakket og afsendt transporter.

Man oprettede et AKO-Genbrug Vejle (1999-2008) u/ledelse af  Elna og Magnus Hedegaard.

Igen Genbrug fra 2014 i Ny Nørup nu u/ledelse af Bodil Viftrup.

AKO – Nødhjælps gården, Ø.Vandet opstartes i 2004. Bodil og Gunnar Andersen køber tidl. garageanlæg fra 2. verdenskrig og indretter til indsamling, sortering og pakning af nødhjælp.

I 2011 lejes endnu en bygning og indrettes til AKO-shoppen – et stort, meget givende genbrug.

AKO-Mothercare (1996 -v/ Flemming Philip- ledes nu  af Elsebeth og Bjarke Schmidt) arbejder med at finde sponsorer til meget fattige og børnerige familier, samt ældre ubemidlede primært i Rumænien – seneste 2 år også lidt i Rep. Moldovia. Der udøves en kæmpeindsats fra bestyrelsen for at besøge og opmuntre disse familier.

AKO-SHOPPEN i Nykøbing Mors (2004-2018) oprettes og drives af Jette Billum og Rikard Andersen og en gruppe – frem til 2012, hvor det flytter til Nygade 8. Lukkes ultimo 2018 efter 14 fantastiske år.

AKO-Genbrug i Middelfart (2004-2008) blev oprettet af Grethe og Finn Christensen. Et tidl. værksted blev lejet og indrettet rigtig fint. 4 gode år med fine resultater. Bygningen blev først erhvervet og dernæst solgt i forbindelse med dagligvareforretnings opkøb.

Hyggeligt Genbrug, Grenaa – (primo 2018) oprettes og drives af Terry Hawkins og en lokal gruppe. Virkelig kommet godt i gang.

Avnbøl, AKO-Syd har siden 2004 arbejdet ud fra Familiekollektivet Langagergård v/Flemming Philip. En af beboernes aktiviteter er at indsamle, sortere og pakke nødhjælp til Rumænien. Beboerne, der selv har brug for støtte, hjælper således andre, der er i endnu større livsudfordringer.

Mushemba Foundation blev i 2014 en del af AKO’s nationale og internationale arbejde. Foreningen har hjemsted i Tønder og rækker ud til Kenya. Skoledrift og skolebyggeri er i fokus.

AKO lagre  med indsamling, sortering, pakning og forsendelse, har i Vejle haft flere forskellige lokaliteter gennem årene, og findes nu i Ny Nørup, 15 km øst for Vejle. Desuden det store lager i  Øster Vandet, Thisted,  og Avnbøl(AKO-Syd) nær Sønderborg.

MEDLEMMER OG FRIVILLIGE

Medlemmer – en meget vigtig gruppe, som ud over medlemsbidrag og interesse også legitimerer overfor myndighederne, at dette arbejde har en folkelig forankring.

Frivillige – en altafgørende ressource

Mellem 250 og 300 frivillige gennemfører hundredevis af arbejdstimer hvert år. Hertil hører et meget stort antal strikkedamer – over 125 – ud over hele landet.

INTERNATIONALT

RUMÆNIEN kaldte i 1991. Filmen Chaucescus Børn blev set af mange og i AKO’s bestyrelse gav det anledning til at rykke ud. Det blev til et større, omfattende og vedvarende arbejde. Børnehjem, ældrecentre, sygehuse, psykisk sygehuse, fængsler og kæmpe antal af private i hjem, spredt ud over hundredevis af landsbyer og større byer. Fattigdom, armod, håbløshed, udsigtsløshed – ovenpå landets sammenbrud og afsløring af, at infrastrukturen var nedslidt og forældet, fabrikker og virksomheder ligeså, så et mægtigt arbejde forestod. Desværre blev den nye politiske orden ikke fri for omfattende korruption og misrøgt. Store summer fra det internationale samfund, ikke mindst EU, blev sendt gennem ‘hvidvasknings- og forsvindings-apparatur’ – kun lidt til det egentlige formål.

25% af befolkningen udvandrere – 25% sidder på flæsket og øvrige må så leve efter bedste beskub, på sultekost, desillusioneret – men ude af stand til at ændre. Her har AKO så bidraget med indsats – over 175 lastbilstransporter a 85 m3 – utallige besøg,(94 teamture) støtte til ændringer og udvikling – besøg for at trøste og opmuntre – og en større indsats i kirken derude for at opmuntre til menighedsplantning og har støttet igangsættelsen af over 80 sådanne. Støtte til lokale evangelister og pastorer, støtte til at gennemføre mange projekter til gavn for borgerne i de hårdest ramte områder. P.t. et udviklingsprojekt i Mindresti, øst for Botosani, i Sendreni, nordøst for Lasi og ellers fortsat via 2 store lagre, vedvarende udlevering og distribution af daglige fornødenheder.

Rumænske børn
Fattigt hjem

AKO BEVÆGER SIG LÆNGERE UD – Moldova, Ungarn, Sri Lanka og Nepal.

MOLDOVIA (1998) er udviklet via et dansk arbejde kaldet Pilgrim International. Charlotte og Johannes Pedersen, driver dette og vi har besøgt dem et utal af gange, opmuntret og støttet, bl.a. ved at sende nødhjælpstransporter. Forskellige projekter er blevet fondet, oftest ved at støtte sammen med andre donorer. AKO formidler også støtte fra Kirkecenteret i Vejle.

Charlotte og Johannes

UNGARN kom til i 2010 – først sendte vi nødhjælp, senere fik vi kontakt og besøgte lederen af Church of God, og menigheds-plantning var dagsordenen sammen med flere transporter. God udvikling kom i gang, men blev i 2016/17 stækket grundet lokale strukturproblemer. I skrivende stund er det uklart, om vi kan komme videre. Behovene er store – ikke mindst blandt sigøjnerne. 50% af Ungarns børn under 10 år er sigøjnerbørn. Derfor er Ungarns udfordringer virkelig store – ikke mindst på uddannelses området.

Projekt i Ungarn

I NEPAL har AKO støttet siden 2005 med Bibelskoledrift (fondet af Apostolsk Kirke i Vejle) og hvor AKO støtter 10 menighedsplantere og vandprojekter, nødhjælps-projekter med ris og tæpper til vintertiden, suppekøkken for gadebørn. I Nepal er udviklingshjælpen vokset. I 2012 og blev der gennemført et stort skoleprojekt i Ilam i Østnepal. Her opføres ny grundskole i et område, hvor børnene ellers ikke ville komme i skole og derved ville blive næsten sikre ”tabere”. Ligeledes er der i et andet område af Nepal bygget en skole i et jungleområde. 2015 indsats efter jordskælv. Seneste år fondet syprojekter, vandprojekter, voksenuddannelsesprojekter o.m.m.

Glad familie får ris

SRI LANKA arbejdet startede i 2005 – efter tsunamien. Gennem kontakten med Apostolsk Kirke i Sri Lanka banede dette vej for en bølge af menighedsplantninger. I 2010 blev der ydet stor indsats til ofre for borgerkrigens rædsler. 300.000 tamiler sad i internerings lejre. Disse er efterfølgende vendt tilbage til deres hjem. 
AKO har støttet mange skolebørn, mange enker, vandprojekter og genopbygningsprojekter. Dertil udsendt lokale menighedsplantere – fondet, støttet og besøgt. Bibelskole blev genstartet med støtte fra Kirkecenteret i Vejle. I 2019 er vi nu foran en ny bølge af menighedsplantninger, mange lokale er klar til at drage ud – og jordbunden er virkelig frugtbar.

Srilankanske børn

Out-reach ture med en gruppe frivillige har besøgt Rumænien 101 gange, og andre ture blev til Sri Lanka – 6 gange og til Nepal 11 gange.

AKO har igennem 30 år ydet nødhjælp og hjælp til selvhjælp samt i stigende grad udviklingshjælp. Derudover støttet en del lokale evangelister i Rumænien, Nepal og Sri Lanka. Mange nye menigheder (mere end 150) er plantet under temaet “GCP -Global Church Planting”. Kirker bygget op – både af mennesker og af sten – mere end 20 byggerier fondet.

 

Kirkebyggerier

AKO præciserer i 2017/18, at indsatsen og går på 2 ben:

 

Vi driver nødhjælps- og udviklingsarbejde som det ene ben – Active Caring

Og vi udfolder mission gennem Bibelskoler og menighedsplantninger Active Mission.

AKO’S VÆRDIGRUNDLAG

 
  • At erkende ansvar i den ”globale landsby” i lyset af Bibelens klare udfordringer til at dele med dem/den, som ikke har – og at formidle budskabet om HÅB.

   Jesu befaling om at Gå ud i al verden med evangeliet – og herunder både give hjælp til dem, der
   intet har – samt formidle budskabet om Guds frelse ved tro på Jesus og efterfølgelse af hans liv
   og gerning. Matt. 28. 19-20(frit)

  • At synliggøre behov/udfordringer i vore målområder og derigennem kalde på økonomisk medspil hos flest mulige danskere, private, kirker, virksomheder, fonde m.m.
  • At opleve trivsel og glæde – uanset størrelsen af præstationen/indsatsen
  • At aktivere ressourcer hos mange danskere, der gerne vil, og kan yde en værdifuld indsats til gavn for andre. Fremelske og facilitere frivilligheds miljøer, der giver værdi til alle involverede parter
  • At aktivere frivillige i vore målområder, så disse også tager ansvar og vokser i erkendelser og forståelse af situationen i eget land.
  • At målgrupper/modtagere får hjælp og støtte til, at kunne gøre en indsats og tage medansvar for deres egen situation.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.