LANDSORGANISATIONEN AKO

AKO’S HISTORIE

AKO er stiftet i 1989 som en landsforening der hen ad tiden har fået flere lokalforeninger og lokalgrupper. Focus fra starten er omsorg for mennesker, der af forskellige grunde har brug for støtte, udvikling eller ny viden, for at kunne komme videre med livet. Ligeledes at hjælpe, hvor livs-ressourcer mangler, såvel mentalt, socialt og økonomisk – mad, beklædning m.m.

AKO kom i 1991 i gang med nødhjælp- og udviklingshjælp i det nordøstlige af Rumænien.
Indsatsen er sket på børnehjem, hospitaler, ældrecentre, landsbyer, private hjem, skoler m.m.
Hertil er sendt over 100 transporter á 85-100 m3 med genbrugsting, senge, apparatur, linned, tøj, sko, mad mv.

Sekretariatet har de seneste 20 år været i Vejle, og herfra organiseres og ledes arbejdet. Mange lokalforeninger udgør en meget vigtig del. Her kan nævnes Mothercare, som arbejder med sponsorater til meget fattige og børnerige familier, samt ældre ubemidlede. AKO’s genbrugsbutikker i både Nykøbing og Øster Vandet udfører et stort og økonomisk meget vigtigt og givende arbejde. Indsamling, sortering og pakkesteder findes i Nykøbing Mors, Øsløs, Øster Vandet, Vejle og Avnbøl ved Sønderborg. En stor skare af frivillige gennemfører tusinder af arbejdstimer hvert år

Siden 2008 har AKO støttet i Nepal med vandprojekter, nødhjælpsprojekter med ris og tæpper til vintertiden, suppekøkken for gadebørn. I Nepal er udviklingshjælpen vokset. I 2012 og der er iværksat et stort skoleprojekt i Ilam i Østnepal. Her bygges ny grundskole i et område, hvor børnene ellers ikke ville komme i skole og derved ville blive næsten sikre ”tabere”. Ligeledes er der i et andet område af Nepal bygget en skole i et jungleområde.

I 2010 blev der startet en indsats på Sri Lanka til tamiler, der blev ofre for borgerkrigens rædsler og sad i internerings lejre. De tamilske flygtninge er efterfølgende vendt tilbage til deres hjem. I en af de ødelagte landsby støtter AKO, så de kan komme på fode igen.

Out-reach ture med en gruppe frivillige har været i Rumænien over 70 gange, og andre besøgt Sri Lanka og Nepal over 6- gange.

AKO har igennem årene ydet nødhjælp og hjælp til selvhjælp. Derudover støttet en del lokale evangelister i Rumænien, Nepal og Sri Lanka. Mange nye menigheder er plantet, kirker bygget op, både af mennesker og af sten.

AKO’S VÆRDIGRUNDLAG

 
  • At erkende ansvar i den ”globale landsby” i lyset af Bibelens klare udfordringer til at dele med dem/den, som ikke har – og at formidle budskabet om HÅB.

   Jesu befaling om at Gå ud i al verden med evangeliet – og herunder både give hjælp til dem, der
   intet har – samt formidle budskabet om Guds frelse ved tro på Jesus og efterfølgelse af hans liv
   og gerning. Matt. 28. 19-20(frit)

  • At synliggøre behov/udfordringer i vore målområder og derigennem kalde på økonomisk medspil hos flest mulige danskere, private, kirker, virksomheder, fonde m.m.
  • At opleve trivsel og glæde – uanset størrelsen af præstationen/indsatsen
  • At aktivere ressourcer hos mange danskere, der gerne vil, og kan yde en værdifuld indsats til gavn for andre. Fremelske og facilitere frivilligheds miljøer, der giver værdi til alle involverede parter
  • At aktivere frivillige i vore målområder, så disse også tager ansvar og vokser i erkendelser og forståelse af situationen i eget land.
  • At målgrupper/modtagere får hjælp og støtte til, at kunne gøre en indsats og tage medansvar for deres egen situation.