Status om transporter

Som tidligere fortalt stødte vi i Rumænien på afvisning af 2 transporter her i okt.-dec., men vi er nu i god dialog med de rumænske myndighederne om at få ophævet disse pludselige, tilfældige situationer.
Søren Viftrup, vores generalsekretær skrev til den rumænske ambassade i København og spurgte om de ville være os behjælpelige. I sidste uge ringede ambassadøren tilbage og udtrykte her en stor tak til AKO’s mange frivillige, som nu i 30 år har slidt for at hjælpe de yderst fattige familier i det nordøstlige Rumænien. Han er vel bevidst om det store behov på disse egne. Samtidig lovede han støtte til at få skabt en ’sikker’ vej for AKO-transporter. Han lovede at bistå med råd og vejledning og bad os til enhver tid frimodigt kontakte ham, hvis vi fandt det nødvendigt.
Vi arbejder også med sagen i Rumænien gennem Costica og Dana.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.